Teisinė informacija

teisinė informacija

ŽEMĖ, TERITORIJŲ PLANAVIMAS, STATYBA, REMONTAS, REKONSTRAVIMAS, PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMAS

  • Lietuvos Respublikos žemės įstatymas – daugiau
  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas – daugiau

APSKAITOS, MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

  • Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas – daugiau
  • Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo – daugiau